Ole Ertzeid
Forside | Lanskapsmalerier | Grafiske Ikoner | Lanskapstrykk | Galleri Ole Ertzeid | Omtale i Media | Om Kunstneren

Om Kunstneren Ole Ertzeid

Lista - horisonter og høy himmel. En uutømmelig kilde til inspirasjon for
malere i generasjoner tilbake i tid. I dag er det få som fanger Lista-lyset
slik maleren Ole Ertzeid gjør det.

- Maleriene mine blir til i skjæringspunktet mellom det mørke og det lyse.
Lyset er det helt vesentlige; det skaper liv.


Det er høst og vår som fascinerer mest. Da er naturen så naken, og lyset
preger landskapet på en helt spesiell måte. Nakent, værbitt, strippet for
overflødige detaljer og effekter. Kun landskapet, havet og lyset. Et evig
foranderlig landskap og utsyn det aldri blir kjedelig å la seg utfordre av
– eller la seg invitere inn i.

Ole Ertzeid er en ettertraktet og avholdt billedkunstner med stor suksess
og godt salg. Han har i sitt mangeårige virke som billedkunstner holdt en
rekke separate og kollektive utstillinger.

OLE  ERTZEID
Født  15.07.47

ADRESSE:
Atelier og galleri:( Åpent etter avtale)
Svenevigsveien 92,   4580  Lyngdal
Mob. 957 54 428
E-post:  ole@ertzeid.no
Web side: www.ertzeid.no

UTDANNELSE:
Arkitekt: Fredriksberg  Tekniske  Skole,
København  1972
Billedkunst:  Kunsthøyskolen  i  Holbæk,
Danmark  1989  og  1992
Studieopphold i litografi hos
Clot, Bramsen & Georges i Paris 2014

KOLLEKTIVUTSTILLINGER ( Et utvalg)
Vest- Sjælland  Kunstutstilling, Danmark 1990
Sørlandsutstillingen  1995
Statens  Høstutstilling  1995
Agderbiennalen 2009
Sørlandsutstillingen 2010 ( 2 verker)
Agder  kunstnersenter 2013
Casa Cultura, Alfaz,Spania 2013

SEPARATUTSTILLINGER
Lyngdal  kunstforening  1987
Galleri  BI-Z, Kristiansand  1988
Søgne Kultursenter  1994
Galleri  Arctandria, Oslo  1995, 1997, 2003,2011,2013
Arendal  Kunstforening  2000
Agder  Kunstnersenter  2006
Flekkefjord  kunstforening  2008
Søgne  Kultursenter  2009
Fundacion FRAX, Albir, Spania 2012
Galleri Lista fyr, Kunstaksen Nordberg fort 2011
Galleri Farsund 2012
Lyngdal kulturhus 2014
Galleri Bi-Z, Kristiansand 2014
Galleri Arctandria, Oslo 2016
Hillestad galleri, 2016
Trygve Lie Gallery, New York, 2016

UTSMYKKING / SAMLINGER:
Dronning Sonjas Kunststall. (De kongelige samlinger)
Norske  Skog
Sørlandets  Rehabiliteringssenter
Flekkefjord  Sparebank
Elkem  Aluminium
Solgården, Spania
BP,Norge

MEDLEMSKAP
Norske  Billedkunstnere  NBK
NBK-Agder